FRIT LEVERET TIL NORGE VED KØB OVER 1500 KR. & FRIT LEVERET I DK VED KØB OVER 400 KR.
Solkrogen.com – fortrydelsesformular

Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende. Formularen sendes til:
Solkrogen ApS
Generatorvej 31
2860 Søborg
info@solkrogen.com
Jeg/vi meddeler herved, at jeg/vi ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores købsaftale om følgende varer.
Varerne er bestil den ___ / ___ - 20
Varerne er modtaget den ___ / ___ - 20
 
Forbrugerens navn:
Forbrugerens adresse:
Dato for underskrift:

Forbrugerens underskrift:_______________________________________________